01.10.2013

Serierna 713/763 – Panelmonterade M12-kontaktdon med färgkodade kontaktinsatser

tillbaka
M12 Flanschsteckverbinder mit farbigen Kontakteinsätzen

Han- och honkontaktdon för panelmontage från Binder har som standard en svart kontaktinsats. Där det finns flera panelmonterade kontaktdon installerade bredvid varandra, kan det vara svårt att visuellt skilja dem åt och det kan innebära att man kopplar ihop dem felaktigt ­­­- i värsta fall kan detta medföra att kontaktdonet förstörs. Det är därför viktigt att kunna skilja de olika funktionerna åt visuellt. Vi kan leverera våra A-kodade han- och honkontaktdon för panelmontage med kontaktinsatser i sex olika färger.

Standardkabellängden är 200 mm, men de kan levereras i valfri längd.

Artiklarna kommer på grund av detta få nya artikelnummer efter nytt nummersystem.

VId önskemål kan vi leverera B-och D-kodade versioner med färgkodade höljen för lödmontering eller med ledare. Minsta beställningskvantitet kommer till en början att vara 50 stycken.